domingo, 22 de marzo de 2009

Algunos datos interesantes

Estendard: A l'anvers hi podem observar la imatge del titular de la confraria, Sant Tomàs d'Aquino. Tot es brodat sobre un fons de ras color blanc. Al revers hi figura l'escut de la confraria situat a la part central i envoltat per la següent inscripció: Cofradía Santo Tomás de Aquino, 1949, Palma".
Passos: La confraria acompanya el pas de la Pietat que és obra de l'escultor Francesc Salvà i es porta des de l'any de la fundació de la confraria. El pas fou donat pel governador civil de les Balears, el senyor Pardo Suárez.
Observacions històriques: Va ser fundada l'any 1945 per Nicasio Ramirez Palmer, i originariament la confraria era formada per estudiants universitaris vinculats al SEU. Posteriorment i amb la desaparició de l'entitat citada, la confraria va sofrir un periode d'inactivitat fins que un grup de persones devotes de Nostra Senyora va dur a terme la restauració del pas i augmentà el nombre de confrares que té en l'actualitat, a més dels escolanets i les dones amb peineta que acompanyen la imatge. Compta amb una banda de cornetes i tambors.
(Datos extraidos del libro "Les Confraries de Mallorca", coordinado por Damià Nicolau, de la Asociación de Cofradías de Porreres")